Price Chart

  روپوش آزمایشگاهی - زنانه

  • 850,000ریال |

  • Per Set

  Share In

  Product Specifications

  • Gender : Women
  • Application : Other
  • Size : Custom Size
  • Fabric : 100%cotton

  Description

  هر موقعیت شغلی نیازمند لباس مخصوص به خود میباشد . لباسهای کار و روپوش های افرادی که در محیط های آزمایشگاهی مشغول به کار هستند باید دارای ویژگی های خاصی باشد که هم بتواند  ضمن محافطت از او در برابر پاشش مواد شیمایی سطحی ، مدت زمان زیادی که کاربر آن را به تن دارد احساس راحتی نماید .

  Please wait a moment...