Price Chart

  کنداکتیویتی متر این لاین

  • 100,000,000ریال |

  • Per piece

  Share In

  Description

  کانداکتیویتی متر اینلاین پریسماتک دارای دو عدد خروجی آنالوگ جریانی، دو عدد خروجی دیجیتال و یک عدد ورودی دیجیتال می باشد. کاربر می تواند از خروجیهای آنالوگ برای ترنسمیت کردن میزان کانداکتیویتی، دما و یا دستورات کنترلر PID داخلی سنسور به تجهیزات دیگر استفاده نماید. همچنین خروجی های دیجیتال می توانند جهت عملیات قطع و وصل کردن برنامه ریزی شده و مورد استفاده قرار گیرند.

  Please wait a moment...