Price Chart

  کود پتاسیم

  Share In

  Product Specifications

  • Appearance : Granular
  • Application : کشاورزی
  • Purity (%) : 98%

  Description

  پتاسیم موجود در پسماند های آلی (کود های دامی و لجن فاضلاب) عمدتا به صورت K+ غیر آلی و محلول می باشد. در پسماند های حیوانات مقدار K موجود بین 0.2-2 درصد از ماده خشک می باشد (4-40lbs K/t) میانگین مقدار K در لجن فاضلاب 10 lbs K/t است. بنابراین مواد زائد آلی می توانند بسته به مفدار مصرف آن ها مقدار K کافی را برای گیاه فراهم کنند.

  Please wait a moment...