حداقل تعداد حرف برای جستجو 0 می‌باشد

تفاوت سرویس "تبلیغات کلیکی" و "تبلیغات نمایشی" چیست؟

در "تبلیغات نمایشی" در هر بخشی که کاربر تبلیغات را مشاهده کند، محاسبه می‌شود اما در "تبلیغات کلیکی" بایستی حتماً روی لینک محصول کلیک کند تا محاسبه شود.

لازم به ذکر است در صورتی که فقط سرویس "تبلیغات کلیکی" را بخرید، محصول تبلیغاتی در صفحۀ جستجو و صفحۀ دسته‌بندی نمایش داده می‌شود. اما خرید سرویس "تبلیغات نمایشی" به تنهایی بی فایده خواهد بود مگر این که از قبل سرویس تعداد کلیک را خریداری نموده باشید. در صورت داشتن هر دو سرویس باهم، محصول تبلیغاتی در تمامی بخش‌های مخصوص تبلیغات در سایت نمایش داده می‌شود.

چند لحظه صبر کنید...