حداقل تعداد حرف برای جستجو 0 می‌باشد

سرویس "تبلیغات نمایشی" چیست؟

در "تبلیغات نمایشی"، لینک محصول و تصویر آن در بخش‌های زیر به کاربران سایت نمایش داده می‌شود و به ازای هربار نمایش، یکی از "تعداد نمایش" کم می‌شود. لازم به ذکر است در صورتی که یک کاربر در بازۀ زمانی مشخص شده توسط ما (به طور پیش‌فرض 10 دقیقه)، چندبار یک تبلیغ را مشاهده کند، فقط یک عدد از "تعداد نمایش" کم می‌شود.

  • کنار صفحۀ دسته‌بندی: وقتی کاربر وارد یکی از دسته‌بندی‌های سایت می‌شود، در کنار صفحه تعدادی از کالاهای تبلیغاتی مربوط به آن دسته‌بندی به صورت تصادفی نمایش داده می‌شوند و به ازای هر بار نمایش، یک عدد از تعداد نمایش خریداری شده کم می‌شود.
  • کنار صفحۀ جزئیات محصول: وقتی کاربران سایت اطلاعات یک محصول را مشاهده می‌کنند، در کنار صفحۀ جزئیات محصول، به طور تصادفی تعدادی از کالاهای تبلیغاتی که در دسته‌بندی مشابه آن محصول قرار دارند را نمایش می‌دهد. به ازای هربار نمایش، یک عدد از تعداد نمایش خریداری شده کم می‌شود.
چند لحظه صبر کنید...