حداقل تعداد حرف برای جستجو 0 می‌باشد

سرویس "تبلیغات کلیکی" چیست؟

در این بستۀ تبلیغاتی، شما می‌توانید تعداد کلیک روی لینک محصولتان را خریداری کنید. در صورتی که کاربر در بخش‌های زیر که تبلیغ محصول نمایش داده می‌شود، روی لینک محصول کلیک کند، یک عدد از "تعداد کلیک" کم می‌شود. لازم به ذکر است در صورتی که یک کاربر در بازۀ زمانی مشخص شده توسط ما (به طور پیش‌فرض 10 دقیقه)، چندبار روی لینک یک محصول کلیک کند، فقط یک عدد از "تعداد کلیک" کم می‌‌شود.

  • صفحۀ جستجو: در این صفحه، به صورت پیش‌فرض محصولات بر اساس تبلیغات مرتب می‌شوند. از این رو در نتایج جستجو، ابتدا محصولاتی که دارای تبلیغ هستند نمایش داده می‌شوند. در صورتی که کاربر روی لینک یک محصول کلیک کند، یک عدد از تعداد کلیک کم می‌شود.
  • صفحۀ دسته‌بندی: در این صفحهوقتی کاربر داخل یکی از دسته‌بندی‌های سایت می‌رود، به صورت پیش‌فرض محصولات بر اساس تبلیغات مرتب شده و در لیست ابتدا کالاهای تبلیغاتی مربوط به آن دسته‌بندی نمایش داده می‌شوند. در صورتی که کاربر روی لینک یک محصول کلیک کند، یک عدد از تعداد کلیک کم می‌شود.
  • کنار صفحۀ دسته‌بندی: وقتی کاربر داخل یکی از دسته‌بندی‌های سایت می‌رود، در کنار صفحه تعدادی از کالاهای تبلیغاتی مربوط به آن دسته‌بندی به صورت تصادفی نمایش داده می‌شوند. در صورتی که کاربر روی لینک یک محصول کلیک کند، یک عدد از تعداد کلیک کم می‌شود.
  • کنار صفحۀ جزئیات محصول: وقتی کاربران سایت اطلاعات یک محصول را مشاهده می‌کنند، در کنار صفحۀ جزئیات محصول، به طور تصادفی تعدادی از کالاهای تبلیغاتی که در دسته‌بندی مشابه آن محصول قرار دارند، نمایش داده می‌شوند. در صورتی که کاربر روی لینک یک محصول کلیک کند، یک عدد از تعداد کلیک کم می‌شود.
چند لحظه صبر کنید...