روغن شاهدانه با خلوص 99 درصد

مقدار تقاضا: 800 لیتر
قیمت پیشنهادی: $600
تاریخ ارسال: 1402/8/30
از کشور: کانادا
مدت اعتبار تا: 1402/8/30 6:51:50
اشتراک در

  • شکل ظاهری : مایع

توضیحات

شرکت آواکا درخواست خرید روغن آواکا دارد
پیوست ها:

آخرین درخواست های خرید از این خریدار

درخواست های خرید مرتبط

چند لحظه صبر کنید...