نمودار قیمت

  سیستم هولتر فشار خون - مدل :ABP-700

  • تماس برای قیمت

  اشتراک در

  توضیحات

  قابلیــت نمایــش و پرینــت فشــار سیســتولیک ، دیاســتولیک و Rate Heart ،
  بــر اســاس line Correlation , Histogram , chart Pie , Trend BP و
  Histograms Frequency
  دارای انواع Cuff برای سایزهای بزرگ ، متوسط و کوچک
  قابلیت ضبط فشارخون در 24 و 48 ساعت

  بدون نیاز به تعویض باطری برای هر بیمار
  دارای باطری شارژی داخلی از جنس لیتیوم آیون با توان 2600mA
  امکان استفاده برای نوزادان زیر 10 کیلوگرم
  قابلیــت فعــال و غیــر فعــال نمــودن صفحــه نمایشــگر و کلیــد ثبــت دســتی
  Event بــه جهــت مراکــز و کمیســیونهای پزشــکی
  چند لحظه صبر کنید...