نمودار قیمت

  Wheat : Krishna – NWS 459

  • تماس برای قیمت

  اشتراک در

  مشخصات محصول

  • نوع کشت : روش طبیعی

  توضیحات

  Adaptable to timely sown, irrigated condition, Highly responsive to fertilizers, Tolerant to stress , Shattering resistance , Normal thresh ability, Good bold seeds

  چند لحظه صبر کنید...