حداقل تعداد حرف برای جستجو 0 می‌باشد

آیا امکان افزایش تعداد دریافت درخواست برای معامله یا پیش فاکتور در ابرلینک وجود دارد؟

بله در صورتی که تعداد دریافت درخواست برای معامله یا پیش فاکتور، برایتان کافی نیست، ابرلینک این امکان را فراهم نموده است که بتوانید بدون ارتقاء سطح عضویت خود، با خرید "بستۀ افزایشی"، نیاز خود را مرتفع نمائید. برای خرید این بستۀ افزایشی، می‌توانید از صفحۀ "تعداد دریافت درخواست معامله" استفاده کنید. حتی اگر شما جزء اعضای رایگان ابرلینک هستید هم، می‌توانید با خرید این بستۀ افزایشی، تعداد دریافت درخواست برای معامله یا پیش فاکتور خود را افزایش دهید.

چند لحظه صبر کنید...