حداقل تعداد حرف برای جستجو 0 می‌باشد

آیا تأیید هویت شرکت یا کسب و کار رایگان است؟

خیر تأیید هویت کسب و کار در قالب یک سرویس توسط ابرلینک ارائه شده است و شما برای ارسال درخواست تأیید هویت کسب و کار، بایستی این سرویس را از ما خریداری نمایید. بعلاوه اگر عضو رایگان یا به عبارتی عضو "طرح شروع"، هستید، نمی‌توانید درخواست تأیید هویت کسب و کار برای ما ارسال کنید و قبل از ارسال درخواست بایستی حتماً طرح عضویت خود را به "استاندارد" یا "حرفه‌ای" ارتقاء دهید.

چند لحظه صبر کنید...