حداقل تعداد حرف برای جستجو 0 می‌باشد

آیا تعداد فایل‌های پیوست درخواست پشتیبانی یا تیکت محدود شده است؟

بله تعداد مجاز فایل برای الصاق، حداکثر سه فایل است.

چند لحظه صبر کنید...