حداقل تعداد حرف برای جستجو 0 می‌باشد

آیا می‌توانم کالا یا خدمات ثبت کنم ولی منتشر نکنم؟

بله شما می‌توانید کالاها و خدمات موردنظرتان را ثبت کنید ولی منتشر نکنید. برای این منظور بایستی در فرم "اطلاعات محصول" برگۀ "اقدامات انتشار" تیک گزینۀ "منتشر شده" را بردارید. همچنین می‌توانید با استفاده از فیلدهای "تاریخ شروع انتشار" و "تاریخ پایان انتشار"، بازۀ زمانی انتشار کالا یا خدماتتان را در سایت محدود کنید. 

چند لحظه صبر کنید...