حداقل تعداد حرف برای جستجو 0 می‌باشد

بستۀ افزایشی چیست؟

ممکن است در طرح‌های عضویت تعریف شده در  ابرلینک، محدودیتی‌هایی  همانند میزان فضای ذخیره سازی، درخواست‌های خرید یا تعداد اعضا شبکه و ... وجود داشته باشد. در این صورت اعضا ابرلینک بدون اینکه نیاز باشد سطح عضویت خود را ارتقا دهند، با خرید و فعال‌سازی بسته‌ها از خدمات افزوده در طرح عضویت خود استفاده خواهند کرد.

چند لحظه صبر کنید...