حداقل تعداد حرف برای جستجو 0 می‌باشد

تفاوت نوع همکار شرکت با شخص چیست؟

همکاران تجاری‌ای که در سایت ابرلینک قابل ثبت هستند به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  • اشخاص حقیقی: به هر یک از افراد انسانی اطلاق می‌شود که دارای حقوق و مسئولیت‌های مشخصی در جامعه می‌باشد.
  • اشخاص یا شرکت‌های حقوقی: به یک نهاد، مؤسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که برای آن نیز حقوق و مسئولیت‌های قانونی لحاظ گردیده‌است.
چند لحظه صبر کنید...