حداقل تعداد حرف برای جستجو 0 می‌باشد

در صفحۀ دسته‌بندی، کالاها و خدمات تبلیغاتی در کدام بخش نمایش داده می‌شوند؟

  • صفحۀ دسته‌بندی: در این صفحه وقتی کاربر وارد یکی از دسته‌بندی‌های سایت می‌شود، به صورت پیش‌فرض محصولات بر اساس تبلیغات مرتب شده و در لیست ابتدا کالاهای تبلیغاتی مربوط به آن دسته‌بندی نمایش داده می‌شوند سپس کالاهای بدون تبلیغ. در صورتی که کاربر روی لینک یک محصول کلیک کند، یک عدد از تعداد کلیک کم می‌شود. لازم به ذکر است در صورتی که یک کاربر در بازۀ زمانی مشخص شده توسط ما (به طور پیش‌فرض 10 دقیقه)، چندبار روی لینک یک محصول کلیک کند، فقط یک عدد از "تعداد کلیک" کم می‌‌شود.
  • کنار صفحۀ دسته‌بندی: وقتی کاربر وارد یکی از دسته‌بندی‌های سایت می‌شود، در کنار صفحه تعدادی از کالاهای تبلیغاتی مربوط به آن دسته‌بندی به صورت تصادفی نمایش داده می‌شوند و به ازای هربار نمایش، یک عدد از "تعداد نمایش" کم می‌شود و اگر کاربر روی لینک محصول کلیک کند، یک عدد از "تعداد کلیک" هم کم می‌شود. لازم به ذکر است در صورتی که یک کاربر در بازۀ زمانی مشخص شده توسط ما (به طور پیش‌فرض 10 دقیقه)، چندبار یک تبلیغ را مشاهده کند و روی آن کلیک کند، فقط اولین بار محاسبه می‌شود. توجه داشته باشید در این بخش تبلیغات کالاها و خدماتی نمایش داده می‌شود که مالک آنها هر دو سرویس تبلیغاتی "تعداد کلیک" و "تعداد نمایش" را داشته باشد.
چند لحظه صبر کنید...