حداقل تعداد حرف برای جستجو 0 می‌باشد

سرویس چیست؟

سرویس‌ها، همه یا بخش‌هایی از نرم‌افزارهای متفاوت در زنجیرۀ تأمین، همانند مدیریت موجودی، مدیریت مشتریان، مدیریت فروش و ... هستند که ابرلینک در قالب سرویس به اعضا خود ارائه می‌دهد. با فعال کردن هر کدام از این سرویس‌ها در ابرلینک، اطلاعات سایر نرم‌افزارهای وابسته به صورت یکپارچه در اختیار اعضا ابرلینک قرار می‌گیرد.

 

 

چند لحظه صبر کنید...