حداقل تعداد حرف برای جستجو 0 می‌باشد

مبدأ حمل کالا یا خدمات چیست؟

"مبدأ حمل" در واقع مکانی است که محصولات شما از آن مکان برای مشتریانتان ارسال خواهد شد. برای تعیین مبدأ حمل بایستی در فرم "اطلاعات محصول"، فیلدهای "کشور مبدأ"، "استان مبدأ" را مشخص نمود. همچنین در صورت نیاز در این بخش می‌توان "بندر مبدأ" را نیز تعیین کرد. 

چند لحظه صبر کنید...