حداقل تعداد حرف برای جستجو 0 می‌باشد

هر کاربر می‌تواند چند کانال یا گروه تلگرامی در سایت ابرلینک ثبت کند؟

  • تعداد کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی قابل ثبت در سایت، بر اساس طرح عضویت شما متفاوت خواهد بود. در حال حاضر کاربر دارای طرح عضویت شروع 2 کانال یا گروه، طرح عضویت استاندارد 4 کانال یا گروه و طرح عضویت حرفه‌ای 6 کانال یا گروه می‌تواند ثبت کند. در صورتی که تعداد کانال یا گروه قابل ثبت در سایت برای شما کافی نیست، می‌توانید  از اینجا  بستۀ افزایشی خریداری نمائید.
چند لحظه صبر کنید...