نمودار قیمت

  RITON BIO ANALYSE Hb A1C

  • تماس برای قیمت

  اشتراک در

  توضیحات

  مورد مصرف :
  اندازه گیري میزان هموگلوبین گیلیکوزیله در خون تام انسانی.

  چند لحظه صبر کنید...