حداقل تعداد حرف برای جستجو 0 می‌باشد

چه تعداد پیام اطلاع‌رسانی می‌توانم دریافت کنم؟

بر اساس طرح عضویت شما در ابرلینک، تعداد پیام اطلاع‌رسانی قابل دریافت متفاوت خواهد بود. تعداد پیام برای هر طرح عضویت به قرار زیر است:

  • اعضاء طرح شروع:  حداکثر 20 پیامک، 25 ایمیل بیرونی و 30 ایمیل داخلی. 
  • اعضاء طرح استاندار:  حداکثر 50 پیامک، 50 ایمیل بیرونی و 50 ایمیل داخلی. 
  • اعضاء طرح حرفه‌ای:  حداکثر 100 پیامک، 100 ایمیل بیرونی و 100 ایمیل داخلی.

در صورتی که تعداد پیام دریافتی در طرح عضویت‌تان برای شما کافی نیست می‌توانید از بسته افزایشی استفاده کنید.  

چند لحظه صبر کنید...